Udgivelser / ELEV 2002


ELEV 2002


ELEV 2002 - Undersøgelse af unges kendskab og holdning til økologi

Dagens 9. klasseelever er morgendagens økologiske forbrugere. De er en lidt atypisk forbrugergruppe idet deres personlige indkøb og forbrug er anderledes end voksne forbrugeres.

Nogle forbrugere køber økologisk for at skåne miljøet, andre fordi de opfatter økologiske varer som sundere, andre igen fordi de opfatter økologi som dyreetisk korrekt. Endelig opfatter nogle forbrugere økologiske varer som højkvalitets varer.

Der er også forbrugere som aldrig eller sjældent køber økologisk. Har disse en ideologisk modstand mod miljøsagen generelt? Opfatter denne gruppe økologiske fødevarer som meget dyrere end konventionelle varer? Eller har denne gruppe simpelthen ikke tillid til kontrolsystemerne og reglerne for økologisk produktion?

Med denne undersøgelse er det hensigten at komme i dybden med unges kendskab og holdning til økologi og miljø, samt belyse hvad der er med til at danne deres holdning.

Blandt undersøgelsens konklusioner er bl.a.

  • Eleverne er generelt positivt indstillet over for økologien og har et ganske godt begreb om de konkrete miljø- og dytevelfærdsfordele ved økologi.

  • Der er en tydelig sammenhæng mellem om eleverne har modtaget særlig undervisning i miljøspørgsmål og graden af miljøbevidsthed.

  • Eleverne vil gerne have flere oplysninger om miljø og økologi. Men de helst vil have oplysningerne fra forbruger- og miljøorganisationer og ikke fra skolen.

Undersøgelsen er gennemført for Danmarks Aktive Forbrugere af CASA
Undersøgelsen er støttet af Fødevareministeriet.

ELEV 2002 - Undersøgelse af unges kendskab og holdning til økologi
Af Lis Husmer, Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA)
150 sider, Udgivet 2002
ISBN: 87-90987-00-4
Pris 50 kr. (inkl. moms og forsendelse)

Køb bogen - Klik her for at bestille ELEV 2002

eBog - ELEV 2002
ELEV 2002 er udgivet som gratis eBog
115 sider, A4 størrelse, PDF format (614K)
Klik her for at downloade eBogen

 

SENESTE UDGIVELSE...

SOM DRÅBER PÅ STEN

Reportage og interviews om forbrugerne og den globale fødevare- sikkerhed i Codex Alimentarius   

Klik her og læs mere...

KOMMENDE UDGIVELSER...

Økologi og grønthandlere

Forbrugerne i København tilhører eliten blandt de økologiske forbrugere. Så hvorfor sælger grønthandlere i København ikke økologi? Undersøgelse foretaget af Aktive Forbrugere.

Udkommer - Maj 2008

KONTAKT PEGASI

Forlaget Pegasi
c/o Aktive Forbrugere
Rosenørns Allé 41
1970 Frederiksberg C
Tlf. 35372030
pegasi@aktiveforbrugere.dk