Udgivelser / Økologi og transport / Økologisk E-handel


Økologi og TRANSPORT


Økologisk E-handel - varer bragt til døren

Artikel fra Økologi og transport

En virksomhed som Årstiderne er efterhånden kendt af mange mennesker i Danmark. De leverer en kasse økologiske grøntsager direkte til din gadedør. Bestillingen foregår via internettet, og selve ordningen bygger på et abonnement på en eller flere kasser med fx grøntsager, ost, fisk kød e.l. Den slags virksomheder findes der flere af i Danmark, ligesom der også findes flere virksomheder der sælger kasser man selv skal hente hos fx hos Apotekerne eller på en Q8-tankstation. Ikke alle disse vareindkøbssystemer er baseret på økologiske varer, men de har efterhånden fået en pæn lille luns af det samlede marked. En af diskussionerne om økologi og transport har også været knyttet til denne slags ordninger. Essensen i diskussionen er om det virkelig er miljørigtigt at der kører en bil rundt og leverer varerne til én frem for at man selv henter varerne i en butik.

Man kan gå til denne diskussion ud fra en individuel betragtning eller ud fra en samlet betragtning. Ud fra en individuel betragtning vil det formentlig ikke medføre en sænkning af energiforbruget til transport såfremt en forbruger der ikke bruger bil til at handle ind i – men i stedet cykler eller går – går over til at få sine varer bragt til døren. Hvis en forbruger, der normalt bruger en bil til at handle med, går over til at få varerne bragt vil det afhænge af en lang række faktorer som fx hvor mange andre i området der også får leveret, og om hvorvidt energiforbruget faktisk bliver mindre til transporten. Når sammenhængene på det individuelle plan bliver for komplicerede, er det ofte gavnligt at kigge mere overordnet på problemstillingen.

Fredrik Orremo og Claes Wallin fra Lunds Tekniska Högskola har udgivet en rapport IT, mat och miljö om transportbelastningen i forbindelse med et skift fra at kunderne selv henter varer i butikkerne til at de bliver bragt til kundens dør. De har kigget nærmere på hvad det ville betyde hvis henholdsvis 10, 25 eller 50% af den svenske dagligvarehandel blev flyttet fra almindeligt salg til E-handel hvor varerne transporteres til forbrugerens dør, koblet med befolkningstætheden i de områder hvor denne type fjernsalg benyttes.

Nedenstående tabel viser forskellene i transportenergiforbruget ved forskellige andele af e-handel set i forhold til det samlede salg.

Ændring i energiforbruget med E-handel
(1)

Andel af
E-handel

Ændring i energiforbruget når leveringsruten er 50 km 90 km

10%

-7%

-5%

25%

-18%

-13%

50%

-36%

-26%

Der er ligeledes kigget på hvad dette betyder i CO-2 udslip.

Ændring i CO-2 udslip (2)

Andel af
E-handel

Ændring i kuldioxidudslippet når varevogn kører 50 km 90 km

10%

-7%

-4%

25%

-17%

-11%

50%

-34%

-21%

Ligeledes har de kigget på hvordan regnskabet ændrer sig hvis man skifter gennemsnits-varevognen ud med en el-dreven varevogn.

Ændret energiforbrug ved el-bil (3)

Andel af
E-handel

Ændring i energiforbruget når en el-bil kører 50 km 90 km

10%

-9%

-9%

25%

-23%

-22%

50%

-46%

-43%

Som det ses tydeligt, er der utrolig store mængder energi og forurening at spare såfremt der bruges el-biler til transporten.

Tallene tager udgangspunkt i svenske tal og svensk statistik for fx frekvensen af folk der tager bilen for at komme på arbejde eller handle ind, eller i hvor mange kilometer en indkøbstur koster ekstra hvis man fx er på vej hjem fra arbejdet.

Tallene kan ikke umiddelbart overføres til danske forhold, men på baggrund af de benyttede svenske variable vurderes det at konklusionerne som sådan godt kan overføres til Danmark, og at det endda er sandsynligt at energibesparelserne i Danmark ved en sådan omlægning er endnu større end hvad der i undersøgelsen er påvist for svenske forhold.


Noter

(1) IT, mat och miljö, s. III
(2) IT, mat och miljö, s. 56
(3) IT, mat och miljö, s. 62
(4) Fx er befolkningstætheden i Danmark betydeligt større end i Sverige, ligesom hovedstadsområdet som sådan er betydeligt større i Danmark end i Sverige.


Kilde

Fredrik Orremo og Claes Wallin, IT, mat och miljö
Lunds Tekniske Högskola, 1999


© Forlaget Pegasi og Danmarks Aktive Forbrugere, 2003.


Tilbage til Økologi og transport!

SENESTE UDGIVELSE...

SOM DRÅBER PÅ STEN

Reportage og interviews om forbrugerne og den globale fødevare- sikkerhed i Codex Alimentarius   

Klik her og læs mere...

KOMMENDE UDGIVELSER...

Økologi og grønthandlere

Forbrugerne i København tilhører eliten blandt de økologiske forbrugere. Så hvorfor sælger grønthandlere i København ikke økologi? Undersøgelse foretaget af Aktive Forbrugere.

Udkommer - Maj 2008

KONTAKT PEGASI

Forlaget Pegasi
c/o Aktive Forbrugere
Rosenørns Allé 41
1970 Frederiksberg C
Tlf. 35372030
pegasi@aktiveforbrugere.dk